SERWIS

Nasz serwis to profesjonalnie przygotowani, mobilni fachowcy, mający odpowiednią wiedzę techniczną, przechodzący regularne szkolenia zawodowe, bhp, p-poż. i wszelkie, wymagane
badania lekarskie.

Zapewniamy przyjazd do zgłoszonej awarii w czasie od 15 minut do 12 godzin max. w dni robocze. W razie poważniejszych uszkodzeń wymieniamy automat na inny, w ciągu jednego dnia. Gwarantujemy dbałość o nienaganną higienę naszego serwisu i bezpieczeństwo serwowanych produktów. Posiadamy pełne ubezpieczenie OC firmy od ewentualnych skutków prowadzenia działalności gospodarczej.

Nasze urządzenia, tabor oraz cała załoga podlegają stałej, urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej, zgodnie z Dz. U. z 2006r Nr 171poz. 1225 Ustawy o bezpieczeństwie żywienia i żywności.

naszym klientom zapewniamy
kompleksową profesjonalną
obsługę serwisową